Työturvallisuus on Sikan keskeinen arvo.  Sikan työsuojelun parantamiseen tähtäävät suunnitelmat sisältävät monia osa-alueita, joita ovat esimerkiksi viestintä, tarkastukset, koulutus ja vaarojen korjaaminen.

Työntekijöille kerrotaan työpaikalla esiintyvistä haitoista ja vaaroista ja ohjeistetaan, miten ne voidaan poistaa tai minimoida. Työntekijöillä itsellään on keinot kertoa turvallisuuspäällikölle uusista tai aikaisemmin huomaamatta jääneistä vaaroista. Sikan suunnitelmassa selvitetään käytännöt ja menettelytavat, jotka koskevat oikeaa käyttäytymistä työpaikalla. Niissä käsitellään vaaroja ja annetaan toimintaohjeita onnettomuustilanteisiin.

Käyttöoppaat, koulutus, turvallisuustiedotteet ja turvallisuuspäälliköt ovat osa Sikan viestintäsuunnitelmaa. Koulutuksessa aloitetaan tehtävän turvallista suorittamista koskevista perusteista ja edetään edistyneelle tasolle tietyn laitteen turvalliseen käyttöön. Koulukseen voi sisältyä perinteistä luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta, käytännön harjoittelua tai tietokonekoulutusta. Työpaikkojen tarkastuksia ja havaittujen puutteiden korjaamista koskeva dokumentaatio on luonnollisesti laadittu.

Turvallisuussuunnitelmaan sisältyy menetelmiä, joilla varmistetaan, että työntekijät noudattavat ohjeita. Näitä ovat esimerkiksi pakollinen koulutus, kannustinohjelmat ja kurinpitotoimet.

Onnettomuuksien tutkinta on suunnitelman toinen keskeinen osa. Sikan työsuojeluohjelmaa toteutetaan tuloksellisesti koko Sika-konsernissa.
Työturvallisuus on Sikan keskeinen arvo.  Sikan työsuojelun parantamiseen tähtäävät suunnitelmat sisältävät monia osa-alueita, joita ovat esimerkiksi viestintä, tarkastukset, koulutus ja vaarojen korjaaminen.

Työntekijöille kerrotaan työpaikalla esiintyvistä haitoista ja vaaroista ja ohjeistetaan, miten ne voidaan poistaa tai minimoida. Työntekijöillä itsellään on keinot kertoa turvallisuuspäällikölle uusista tai aikaisemmin huomaamatta jääneistä vaaroista. Sikan suunnitelmassa selvitetään käytännöt ja menettelytavat, jotka koskevat oikeaa käyttäytymistä työpaikalla. Niissä käsitellään vaaroja ja annetaan toimintaohjeita onnettomuustilanteisiin.

Käyttöoppaat, koulutus, turvallisuustiedotteet ja turvallisuuspäälliköt ovat osa Sikan viestintäsuunnitelmaa. Koulutuksessa aloitetaan tehtävän turvallista suorittamista koskevista perusteista ja edetään edistyneelle tasolle tietyn laitteen turvalliseen käyttöön. Koulukseen voi sisältyä perinteistä luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta, käytännön harjoittelua tai tietokonekoulutusta. Työpaikkojen tarkastuksia ja havaittujen puutteiden korjaamista koskeva dokumentaatio on luonnollisesti laadittu.

Turvallisuussuunnitelmaan sisältyy menetelmiä, joilla varmistetaan, että työntekijät noudattavat ohjeita. Näitä ovat esimerkiksi pakollinen koulutus, kannustinohjelmat ja kurinpitotoimet.