Jätemäärä vuonna 2010 oli 41 000 tonnia, mikä oli hiukan enemmän kuin vuonna 2009. Tuotannosta syntyvän vaarallisen jätteen osuus pysyi entisellään. Noin kolmannes jätteestä, erityisesti polymeerien ja laastin tuotannossa syntyvästä jätteestä, kerätään ja kierrätetään. Esimerkiksi polymeerikalvojen tuotannosta syntyvä jäte rakeistetaan ja käytetään uudelleen tuotannossa.