Vuonna 2010 Sika investoi noin 6,5 miljoonaa Sveitsin frangia ympäristönsuojelua edistäviin teknisiin laitteisiin, mikä johti erityisiin parannuksiin energiantuotannossa ja riskien torjunnassa. Viime vuosien tehostetut toimet ja niistä ennen muuta huipputekniikkaa edustavien laitteiden lisääntynyt käyttö tuottavat tulosta, minkä ansiosta Sika pystyy vähentämään korvausinvestointejaan. Juoksevat menot olivat 24 miljoonaa Sveitsin frangia. Aasiassa ja Pohjois-Euroopassa tehtyjen yritysostojen myötä ympäristönsuojelun, terveys- ja turvallisuusasioiden sekä kestävän kehityksen parissa työskentelevien kokopäiväisten työntekijöiden määrä nousi noin sataan.