Sika on sitoutunut kestävän kehityksen johtoajatukseen. Tämä käsite tarkoittaa nykyisen sukupolven tarpeiden täyttämistä siten, että myös tulevat sukupolvet pystyvät täyttämään omat tarpeensa. Siitä käy ilmi laajamittainen periaate, jota yrityksen johto ja työntekijät toteuttavat päivittäisessä toiminnassaan. Taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökannat limittyvät sen myötä läheisesti toisiinsa.