Palvelemme asiakkaita kestävällä tavalla

Painopiste tuotannon suunnittelussa ja ajoittamisessa on siirtynyt laitoskohtaisen toiminnan johtamisesta kohti kokonaisvaltaisempaa näkemystä erilaisista hankinta-, logistiikka- ja tuotantovaiheista. Tämän näkemyksen mukaan toimittajat, tuotantolaitokset ja asiakkaat ovat yhtenäisen verkoston osatekijöitä. Tämä kehitys on johtanut Sika-konsernissa Sikan toimituskeskusrakenteen käsitteen luomiseen.

Sikan prosessilähtöinen organisaatiorakenne kattaa yrityksen kaikki tasot ja siten heijastaa integroitua keskittymistä asiakasryhmiin. Hajautettu tavoite ja tulosvastuu kuvastavat konsernin kansainvälistä suuntautumista. Voidakseen varmistaa mittakaavavaikutukset ja tarjota nopeaa palvelua markkinoille Sika suunnittelee maailmanlaajuisesti uusia hankintaan, valmistukseen ja logistiikkaan liittyviä prosesseja, jotka otetaan käyttöön paikallisesti.

Alueelliset jälleenmyyntikeskukset ovat yksi esimerkki siitä, miten voidaan taata nopeampi ja tehokkaampi toimitus markkinoille ja samalla minimoida tähän sidottu pääoma. Ensimmäinen näistä keskuksista toimittaa eurooppalaisille asiakkaille polyuretaaniliimoja Saksan Frankfurtista käsin.