Luonnonvarojen käytön ja tuotteiden turvallisuuden optimointi

Sikan missiossa kuvataan, miten suhtaudumme tuotteisiimme: "Haluamme kantaa vastuumme turvallisuudesta ja ympäristöstä kautta koko arvoketjun." Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti luonnonvarojen käyttö ja tuotteiden turvallisuus ovat pysyviä, yrityksen sisäisiä prosesseja ja osa kestävää kehitystä.

- Raaka-aineiden turvallisuustietojen hallinta
- Myyntituotteiden terveys- ja turvallisuusehtojen analysointi ja määrittäminen
- Myyntituotteiden suunnittelu, pakkaaminen ja merkinnät
- Tuotteen hallinnointi ja seuranta.

Kestävän kehityksen käsite vaikuttaa asiakkaiden tarpeisiin yhä enemmän. Kestävän kehityksen johtoajatuksesta tulee siten keskeinen haaste taloudellisesti menestyvien tuotteiden kehittämisessä.