Primaarienergiankantajien käytöstä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt olivat raportointivuonna 26 000 tonnia, mikä tarkoitti 2 800 tonnin vähennystä. Rikkidioksidipäästöt kasvoivat 13 tonnista 21 tonniin. Typpioksidipäästöt vähenivät 38 tonniin, mikä tarkoitti 5 tonnin vähennystä. Hiukkaspäästöt vähenivät 65 tonniin; vähennystä oli 7 tonnia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt pysyivät 88 tonnissa.