Luonnonvarojen käytön ja tuotteiden turvallisuuden optimointi on erottamaton osa kaikkea kehitystyötä.

Olemme sitoutuneet huomioimaan kaikki vaatimukset ja velvoitteet, jotka aiheutuvat tuotteissamme käytetyistä aineista.

Investoinnit turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun / Energiatehokkuus / Päästöt / Vesi / Kiinteä jäte / Turvallisuus

Kokonaisvaltainen näkemys erilaisista hankinnan, logistiikan ja tuotannon vaiheista / Sikan toimituskeskusrakenteen käsite

Sääntelystandardit, johdon sitoutuminen, työntekijöiden osallistuminen, työmaa- ja riskianalyysit, vaarojen tunnistaminen ja ratkaiseminen, koulutus ja valistus.