Sika on sitoutunut kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä parantamalla tuotteissaan ja asiakasratkaisuissaan materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta. Sikan pyrkimys on luoda asiakkailleen sellaisia ratkaisuja, jotka kattavat tuotteen koko elinkaaren, kaikki järjestelmät ja koko toimitusketjun.

Sika-konsernissa kestävä kehitys ei ole vain tavoite, vaan ennemminkin prosessi, joka kattaa koko yrityksen. Sika seuraakin jatkuvasti toimintojaan ja käyttäytymistään varmistaakseen, että velvoitteita noudatetaan. Se etsii aina tapoja palvella yrityksen hyvinvointia oikeudenmukaisesti, suojella ympäristöä ja kohentaa yleisesti ihmisten tilannetta täyttääkseen vastuunsa osakkeenomistajia, kilpailijoita, toimittajia ja yhteiskuntaa kohtaan.

Sika Kestävää kehitystä
Sika Kestävää kehitystä

Sika on sitoutunut kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä parantamalla tuotteissaan ja asiakasratkaisuissaan materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta. Sikan pyrkimys on luoda asiakkailleen sellaisia ratkaisuja, jotka kattavat tuotteen koko elinkaaren, kaikki järjestelmät ja koko toimitusketjun.

Sika Kestävää kehitystä (pdf, 1,54 MB)