Tulevaisuutesi Sika-konsernissa.

Pidät haastavista ja palkitsevista tehtävistä. Teet työtä, saat aikaan tuloksia ja nautit yritys- ja yksilötason menestyksestä. Sika tukee menestystarinaasi. Hyvä esimerkki on Sikan maailmanlaajuinen henkilöstöresurssien hallinta. Sen ytimessä on suorituksen ja osaamisen johtaminen – nykyaikainen järjestelmä, jonka avulla tunnistetaan suorituskyky ja edellytykset ja kehitetään niitä edelleen. Tämä tukee järjestelmällistä henkilöstösuunnittelua sekä auttaa yritystä tunnistamaan lahjakkaat työntekijät ja tietoisesti vaalimaan heidän kehitystään.

Jatkuva oppiminen

Yrityksen tavoitteet voidaan saavuttaa, kun kaikilla tasoilla on sitoutuneita, osaavia ja vastuullisia työntekijöitä. Organisaation ja työprosessien muutokset edellyttävät jatkuvaa ja järjestelmällistä tiedonkulkua ja tietämyksen siirtämistä. Sikan perustaman Business Schoolin taustalla on ajatus oppivasta organisaatiosta, ja sen järjestelmällistä kehittämistä on tarkoitus jatkaa. Lisäksi teemme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tunnettujen yliopistojen ja laitosten kanssa, esimerkiksi Sveitsin Lausannessa toimivan Institute for Management Development IMD:n ja muiden arvostettujen organisaatioiden kanssa

Suoritus palkitaan

Räätälöity bonusjärjestelmä ja lisäedut, kuten lisäeläkkeet, kuvastavat Sikan palkitsemispolitiikkaa eri maissa. Olemme maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka tähtää hyvään yrityskansalaisuuteen kaikkialla maailmassa. Sen vuoksi tavoitteenamme on määrittää maailmanlaajuinen, yhdenmukainen vähimmäistaso lisäeläkkeille ja vakuutuksille työntekijöiden suojaamiseksi onnettomuuksien ja sairauksien riskeiltä. Tätä Sikan vähimmäistasoa on tarkoitus ylläpitää paikallisista perinteistä ja normeista riippumattomasti.

Kansainvälisiä uria

Koulutuksen ohella lisäopinnot, uudet monipuoliset tehtävät sekä muista maista ja kulttuureista saatu kokemus muodostavat tärkeän osan mahdollisten tulevien johtajien järjestelmällistä ja edistynyttä valmennusta. Konsernin sisäiset ohjeet luovat turvaa ja läpinäkyvyyttä työntekijöille, jotka lähtevät ulkomaankomennukselle, sekä varmistavat oikeudenmukaisen sopimuksen, joka on mukautettu isäntämaan erityisolosuhteisiin.

Tartu tilaisuuteen - kohtaa haasteemme

Sikan palveluksessa on kansainvälisesti yli 17 000 työntekijää. Sika on kotonaan kaikkialla maailmassa. Työskentely Sikan palveluksessa on erityislaatuista muustakin syystä kuin vain työpaikan vuoksi. Olipa toimipaikkasi missä tahansa, Sika-brändi nauttii yleistä luottamusta ja hyvää mainetta kaikkien sidosryhmien parissa. Vaikka Sika onkin julkisessa omistuksessa oleva yhtiö, sen perustajan, Kaspar Winklerin, jälkeläisillä on oikeus yhteen ääneen osaketta kohden. Sikalla on edellytykset kasvuun – edellytykset muuttaa innovaatiot, työn ja asiakkaiden synnyttämä innostus ja yhteishenki menestyväksi liiketoiminnaksi – ja Sikan työntekijänä sinusta tulee tärkeä osa tätä kehitystä.