Vankan kokemuksen voima

Me Sika-konsernissa arvostamme ihmistä ja tarjoamme ihmistä kunnioittavan työpaikan, jossa työntekijällä on mahdollisuus antaa oma merkittävä panoksensa tietyllä vastuualueella. Yksittäisten työntekijöiden työ kuvastaa yhteisiä arvojamme, sisäisiä uskomuksiamme ja käytäntöjämme. Sen vuoksi yritys ylläpitää eettisiä ohjeita, joissa toisten kunnioittaminen ja luottamus johtoon ja henkilöstöön on merkittävällä sijalla. Kaikilla Sika-konsernin työntekijöillä on kolme yhteistä, tinkimätöntä arvoa: kumppanuus, pitkäjänteisyys ja innovointi.

Luotettava kumppanuus

Yhteistyöllä on suuri merkitys yrityksen menestykselle. Sika-konsernissa tehtävä saumaton yhteistyö syntyy henkilöstön ryhmähengestä, avoimesta viestinnästä ja yksilöiden vastuusta. Tämän päivän monimutkaisessa maailmassa se perustuu kuitenkin myös yhteisiin instrumentteihin. Sikan dynaaminen kehitys edellyttääkin uusia yhteistyömuotoja ja muutosvalmiutta. Siinä on tärkeää hyvin erilaisten ihmisten integrointi sekä tietämyksen ja kokemuksen edistäminen ja maailmanlaajuinen vaihtaminen. Linja- ja henkilöstöjohtajilla on käytettävissään erilaisia uusia järjestelmiä ja komiteoita, esimerkiksi parhaiden käytäntöjen vaihdosta vastaava asiantuntijaryhmä.

Pitkäjänteisyyden voima

Me Sika-konsernissa ymmärrämme, että menestys edellyttää laatustandardeja, yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamista ajallaan ja budjetin mukaisesti, käsitteiden toteuttamista, ammattimaista koordinointia ja periksiantamattomuutta esteistä huolimatta.  Sika-konsernissa voimme luottaa lukuisiin resursseihin ja tiedonsaantiin. Yhdessä raivaamme menestyksekkäitä polkuja, jotka ovat avoinna haasteita kaipaavalle. Koulutuksen ohella lisäopinnot ja uudet monipuoliset tehtävät sekä tilanteen mukaan myös muista maista ja kulttuureista saadut kokemukset muodostavat tärkeän osan lahjakkaiden työntekijöiden järjestelmällistä ja edistynyttä valmennusta.

Rohkeus innovointiin

Olemme ylpeitä siitä, että olemme luoneet työ- ja johtamisympäristön, joka rohkaisee yksilön vapautta toimia ja tehdä päätöksiä sekä innostusta omaa työtä kohtaan, avoimuutta muutokselle ja aitoa työntekijän sitoutumista. Tämä tarkoittaa, että työntekijöitä kannustetaan ottamaan asioita esiin. Sikan toiveena on, että työntekijät viihtyvät työssään ja iloitsevat yrityksen menestyksestä. Tähän viittaa myös Sika-konsernin tunnuslause "Ole ylpeä Sika-konsernista ja tee Sika-konserni ylpeäksi itsestäsi".