Monimuotoisuuden johtaminen

Sika-konsernin tavoitteena on luoda kunnioittava työympäristö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Innovatiivisuus, suoritus ja toisten kunnioittaminen määrittävät tapamme työskennellä yhdessä. Jokaisella yrityksen työntekijällä on oma vaikutuksensa koko konsernin menestykseen. Sika tuntee monipuolisen työvoiman tuomat edut ja edistää sen vuoksi erilaisista taustoista peräisin olevien henkilöiden integrointia

Kulttuurien välistä toimintaa

Sika on kansainvälinen työnantaja, jolle avarakatseiset ja kokeneet työntekijät ovat tärkeä menestystekijä nykyisessä tiukassa kilpailutilanteessa. Johtotehtävissä työskenteleviltä edellytetäänkin yhä useammin kansainvälistä työkokemusta. Sika tukee pätevimpien lahjakkuuksien urakehitystä tarjoamalla tällaista kokemusta. Se myös hyödyntää osaavia työntekijöitä viemällä heidän osaamistaan eri puolille maailmaa kehittääkseen liiketoimintaansa ja saavuttaakseen tavoitteitaan.

Hyvä yrityskansalainen

Sikan tuotantopaikat kaikkialla maailmassa on sulautettu paikalliseen yhteisöön. Sikan liiketoiminta tähtää pitkäaikaisen ja kestävän menestyksen tarjoamiseen kaikille sidosryhmille talouden, ympäristön ja yhteiskunnan alueilla. Johto ja henkilöstö rekrytoidaan pääasiassa paikallisesti ja kansallisesti. Tuotantopaikan ja sitä ympäröivän alueen ihmisekologisten vaikutusten osalta pyrimme vaikuttamaan vahvan yhteisön ja lähialueen luomiseen. Meille on esimerkiksi tärkeää, että yhtenäisiä ihmisyhteisöjä kunnioitetaan, sillä ne ovat arvokkaita ja tarpeellisia.

Laatua monimuotoisuuden kautta

Tarpeet, toiveet ja kielet, joilla asiakkaamme viestivät, ovat moninaisia. Meidän on ymmärrettävä niitä, jos haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaan palvelukokemuksen. Lähtökohtana Sikan tuote- ja palvelutarjonnan laadun parantamiselle on konsernin sisäisen monimuotoisuuden hallinta. Siihen kuuluvat työntekijäjoukko, joka on yhtä monimuotoinen kuin asiakkaammekin, erilaisten kulttuuristen näkemysten ja uskomusten arvostaminen, kyky huomioida eri taustoista tulevien ihmisten vaihtelevat tarpeet ja mieltymykset sekä johdon ja työntekijöiden kouluttaminen, jotta heillä on edellytykset ymmärtää monitahoista asiakaskuntaa ja samastua siihen. Monimuotoisuuden vaaliminen on siksi yksi keskeisistä teemoistamme.