Ihmisläheinen näkökulma menestykseen

Sika-konsernista löydät yrityskulttuurin, jonka arvoja ovat rohkeus kumppanuuteen, pitkäjänteisyyteen ja innovointiin. Odotamme paljon, mutta myös tarjoamme paljon. Haluamme palkita hyvästä suorituksesta ja vastuun kantamisesta palkitsemisjärjestelmillä, joita täydennetään kansallisen tason mukaisilla sosiaaliturva- ja eläkemaksuilla. Tämän lisäksi keskeisellä sijalla ovat seuraavat seikat:

Tilaa kehitykselle

Tavoitteemme on tarjota mahdollisuuksia lahjakkaiden työntekijöiden kehitykselle. Odotamme työntekijöidemme saavuttavan sovitut tavoitteet, mutta myös työn suunnitteluun, kansainvälisiin uramahdollisuuksiin ja ryhmätyöhön liittyvä joustavuus on olennainen osa Sika-konsernissa työskentelyä.

Yksilön vastuu

Sikan työntekijöille on ominaista paitsi hyvä työsuoritus myös erinomaiset sosiaaliset taidot: asioiden tuominen esiin, eriävien mielipiteiden kunnioittaminen ja toiminnan mukauttaminen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Onko kunnianhimonasi saada aikaan tuloksia pelkän suorittamisen sijaan? Silloin Sika-konserni on juuri oikea paikka sinulle.

Käytännönläheinen työilmapiiri

Tavoitteenasi on huippusuoritus. Sika edistää toimintailmapiiriä, jossa työntekijät voivat kehittyä ammatillisen pätevyytensä ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaan. Päämääränämme on ilmapiiri, jossa innovointi, hyvä työsuoritus ja toisten kunnioittaminen voivat kukoistaa, ilmapiiri, joka rohkaisee henkilöstöä hyviin suorituksiin, toimiviin ratkaisuihin ja asioiden loppuunsaattamiseen.

Avointa viestintää

Olemme sitoutuneet avoimen, tavoitteellisen ja suoraviivaisen viestinnän normeihin. Sika-konsernin organisaatiorakennetta täydentää yhteistoiminnallinen johtamistapa, jolla varmistetaan pätevien työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon.

Vakaus ja luotettavuus

Sikan kehittyminen ja laajentuminen on ollut tasaista ja menestyksekästä. Kaspar Winklerin ja Fritz Schenkerin laatimat perusperiaatteet olivat keskittyminen uraauurtavaan työhön ja yrittäjähenkeen. Vielä tänäänkin innovaatioiden toteuttamisen rohkeus yhdistyy vahvaan pitkäjänteisyyteen, jotta yritystä voidaan kehittää yhdenmukaisesti pitkän aikavälin suunnitelmien kanssa. Sika on sitoutunut turvaamaan kestävän kasvun ylläpitääkseen ja luodakseen työpaikkoja pitkällä aikavälillä.