Tuemme työntekijöidemme kehitystä, jotta heillä on edellytykset hallita liiketoimintaprosessien muutoksiin liittyviä kasvavia vaatimuksia, kilpailijoiden ja asiakkaiden toiminnan muutoksia ja kasvavia asiakasvaatimuksia. Arvioimme säännöllisesti ammatillisia taitojamme ja osaamistamme ja arvostamme luotettavuutta ja sitoutumista.

Taidot ja osaaminen

Sika-konsernin perustan muodostavat työntekijät, joilla on laajat toiminnalliset ja ammatilliset taidot ja kattava osaaminen. Tuemme johtotason urapolkuja sekä toimintojen sisäisiä ja monialaisia urapolkuja. Teknistä ja toiminnallista asiantuntemusta arvostetaan yhtä paljon kuin esimies- ja johtamistaitoja. Ryhmätyö, kokemuksen jakaminen ja halu jatkuvasti haastaa, oppia ja kehittyä kaikilla ammattitaidon alueilla ovat perustavanlaatuisia edellytyksiä palkitsevalle uralle Sika-konsernissa

Rehellisyys

Tapaa, jolla toimimme asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden, viranomaisten ja yleisön kanssa, ohjaavat korkeat eettiset periaatteet. Virheet ovat sallittuja, mutta emme tingi rehellisyydestä emmekä eettisistä periaatteistamme. Sika-konserni arvostaa työntekijöitä, jotka luovat rehellistä, avointa ja toisia kunnioittavaa työympäristöä.

Sitoutuminen

Sika arvostaa työntekijöitä, jotka suhtautuvat tehtäviin ja vastuisiin henkilökohtaisena sisäisenä sitoumuksena eivätkä pelkkänä velvollisuutena tai suorituksena. Sitoutuneet työntekijät noudattavat parhaita käytäntöjä ja pyrkivät kehittämään taitojaan niin, että ne täyttävät tiukimmatkin suorituskykyä ja eettistä toimintaa koskevat vaatimukset.

Yhteishenki

Yhdessä iloitsemme menestyksestämme, josta saamme kiittää eri toimintoja, kansallisuuksia ja hierarkian tasoja edustavien innostuneiden ihmisten ammatillista asiantuntemusta, intoa ja rehellisyyttä. He luovat ympäristön, joka takaa kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamisen. Sika-konsernin pitkän linjan työntekijät kutsuvat tätä "Sikan hengeksi".